Helgemelding 15-17 februar.
Publisert: (2019-02-15)

Mildvèret i Sør Norge gir reine påskefølelsen, der ein er over skodda (den ligg i låglandet) Nå er løypa opp til Storeknut kjørt og merka, fine forhold. I Instestølløypa og Fiskebudalen er det litt vatn og is, og det kan stikke opp tuer og stein. 

På Sinnesvatnet og Svartevatnet blir det ikkje kjørt løyper grunna overvatn, heller ikkje i løypene nede på Tjørhom. Ellers er det stort sett fine forhold, men det kan stikke opp tuer og lyng, der det er tynt med snø. Det er usikkert om overvatn gjer det umulig å kjøre til Kvinen ifrå Donsen og Ånghedler, men det vil bli prøvd i morgon. I dag virker ikkje GPSèn i Fiskebudalen og Flesebekk-Sandtjødn, så det er kjørt. 

God skihelg!