Ønsker du må bli andelseier i Sirdalsløyper SA?

Sirdalsløyper er en samarbeidsarena for de ulike interessentene i området. Vi utvikler fellesgodene og får mer igjen for hver krone som investeres. Som andelseier/medlem vil du være med å finansiere fellesgoder for ditt nærmiljø:

  • Videreutvikle enda bedre løyper for sommer og vinteraktiviteter
  • Skape et godt lokalsamfunn og bedre folkehelse
  • Skape forståelse for natur- og miljøutfordringer

Vi håper du også ser behovet for å ha en fungerende fellesgodemodell hvor alle står sammen for å skape den utviklingen vi ønsker. Som andelseier vil du være med å påvirke beslutninger og sikre verdiene som du har investert i.

Medlemmer i Sirdalsløyper kan være:

  • Foretak med hele eller deler av sin virksomhet innen turistnæringen i Sirdal
  • Grunneiere og grunneierlag
  • Utbyggere
  • Sirdal kommune
  • Velforeninger, veilag og tilsvarende organisasjoner for hytteeier
  • Idrettslag, friluftsorganisasjoner og tilsvarende organisasjoner

Hvordan bli andelseier?

For å bli andelseier fylles innmeldingsskjemaet under ut og returneres til oss. Deretter mottar dere en faktura på ønsket andelskapital, når den er betalt er dere blitt medlem av Sirdalsløyper SA.

Innmeldingsskjema – Sirdalsløyper SA

Vedtekter 2022