Dette må du vite:

  • Trening av jakthund er ikke tillatt uten grunneiers tillatelse.
  • Naturen er sårbar. Vis hensyn til dyre- og plantelivet når du ferdes i naturen.
  • Forstyrr ikke unødig viltet. Ingen ville dyr må mates.
  • Sporløs ferdsel er viktig. Rydd når du drar, og plukk opp søppel etter andre.
  • Fjern hundens ekskrementer fra skiløyper, turstier, boligområder, offentlig vei og friområder lagt til rette for allmennheten.

Les mer om Allemannsretten
Les “Lov om hundehold” her
Les “Forskrift om hundehold i Sirdal kommune” her

Dersom lov om hundehold og forskrift for hundehold i Sirdal kommune ikke respekteres, kan dette føre til at grunneiere ikke gir tillatelse til løypekjøring.

God tur, hilsen Sirdalsløyper