Liker du løypene? Sirdalsløyper er helt avhengig av ditt bidrag for å opprettholde og utvikle løypetilbudet i nærområdet.

Finansiering av løypene gjøres i et stort spleiselag mellom Sirdal kommune, fritidsboere, fastboende, næringsliv og dagsturister.

Registreringsskjema for å få tilsendt faktura på løypebidrag

Hytte/leilighet?
Vi ønsker å registrerer deg/dere som hytte-/leilighetseier i registeret vårt, slik at vi årlig kan sende faktura på frivillig løypebidrag.

Dersom du/dere er medlem av en velforening, sjekk om velforeningen har inngått samarbeid med Sirdalsløyper om felles innsamling av løypebidrag og samlefaktura til velforeningen.

Noen hytte-/leilighetseier har en kontraktsfestet plikt til å betale løypebidrag, og vil årlig få tilsendt faktura på løypebidrag + mva.

Campingvogn?
Vi ønsker å registrere deg som campingvogneier i registeret vårt.

Alle som har campingvogn vil få mulighet til å betale frivillig løypebidrag til eier campingplassen, samtidig med betaling av leie for campingplassen. Sirdalsløyper SA sender årlig en samlefaktura til eier av campingplassen for antall campingvogner som er registrert.

Fastboende?
Vi ønsker å registrere deg som fastboende i registeret vårt, slik at vi årlig kan sende faktura på frivillig løypebidrag.

Dagsturist?
Vi oppfordrer alle som bruker løypene til å gi et frivillig bidrag:

Dagspris kr. 50,-
Ukespris kr. 300,-
Sesongpris kr. 800,-


Søk etter Sirdalsøyper eller benytt vippskode #81247

Næringsaktør?
Næringsdrivende kan også registrere seg i registeret vårt, og få tilsendt en årlig faktura på frivillig løypebidrag. Næringsdrivende bestemmer selv størrelsen på bidraget, ut fra størrelsen på bedriften, betalingsevne og hvor viktig de synes det er med et velfungerende løypenett i Sirdal.

Ta gjerne kontakt så gjør vi en avtale.

PÅ FORHÅND TUSEN TAKK TIL ALLE SOM BIDRAR!