Ønsker du/dere å arrangere aktiviteter i løypene?

Da er det noen ting dere må vite om…….

Sirdalsløyper har ansvaret for drift og preparering av alle løypene i området Fidjeland – Ousdal. Finansiering av dette gjøres i et spleiselag mellom Sirdal kommune, fritidsboere, fastboende og næringsliv.

Dere er velkommen til å bidra i dette fellesskapet.

Er du en kommersiell aktør?

Da må du:

  • Ha tillatelse fra grunneiere i det området du planlegger aktiviteten (der hvor hvor samling finner sted)
  • Ha tillatelse fra grunneiere til å sette opp skilt, banner, flagg eller lignende
  • Informere Sirdalsløyper om når aktiviteten planlegges, slik at vi kan informere brukerne om aktiviteten gjennom våre kanaler.
  • Informere Sirdalsløyper dersom aktiviteten blir avlyst
  • Gjennomføre aktiviteten på en slik måte at den ikke hindrer ferdsel i løypene for andre brukere. Det vil i praksis si ikke å blokkere begge spor og arealet mellom sporene.
  • Sørge for at løypene som brukes er i like bra stand som før avtalt aktivitet startet

Idrettslag som vil arrangere skirenn?

Ta kontakt med oss dersom dere ønsker å arrangere renn i skiløypene, så finner vi gode løsninger sammen.

SAMMEN SKAPER VI SKIGLEDE!